Aktuelle aktiviteter 2018

Konsulent ved TV2 Østjylland (digital udvikling).

Tilrettelægger af frontløberdage for DR Distrikter (innovation & faglig digital udvikling for udvalgte medarbejdere).

Employee advocacy-program og Facebook-kurser for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering.

Afviklet ledercoaching-forløb i strategisk og praktisk personlig brug af sociale medier.

Afviklet 2 masterclass-forløb i social journalism for journalister fra tv og dagblade i Letland.

Afviklet masterclass i social journalism for journalister fra TV21 i Murmansk Rusland.

Afviklet kurser i professionel brug af sociale medier, Færøerne og Island, for journalister og kommunikationsfolk.

Foredragsrække for DJ Kommunikation i 6 byer: Video til sociale medier & annoncering på Facebook.

Øvrige udvalgte oplæg i 2018:
TV 2 regionernes Onlinecamp.
Headstart-seminar Aarhus.
KL-netværk, Jylland og København.
Constructive Institute
Aarhus Internet Week
Universiteternes efteruddannelser

Strategi-review og workshop for vidensformidlingsvirksomhed i København.

Kursusleder på diplom-modulet Koncepter & workflow, DMJX videreuddannelse. Samt kursusleder på diplom-modulet Professionel profil, DMJX videreuddannelse.

Fast afvikling af webinarer i social journalism for journalistuddannelsens 7. semester, DMJX.

Fast gæsteoplægsholder ved Hochschule der Medien, Stuttgart, forår- og efterårs-semestre.

Afviklet internt kompetenceforløb for undervisere på journalistuddannelsen på DMJX.

Upcoming, highlights:
Social media masterclass, Skt. Petersborg, August

Oplæg på KLs Kommunikationsdøgn, oktober.

Masterclass i social journalism for Nordisk Journalistcenters “Aarhuskurset 2018”.

Her finder du Kristian

Facebook.com/techhytten: Mest webinarer, videoguides, live events.
Facebook.com/kstrobech: Må nok siges at være min primære personlige kanal. Netværker gerne her.
Twitter: Her får jeg masser af input, godt netværk, tweeter i ny og næ.
LinkedIn: Netværk og videndeling.
YouTube:  Hjemsted for mine live-webinarer.
Instagram: Ikke den store plan her, men glad for at connecte.

Snapchat @kstrobech: Behind the scenes, occasionally.
Vkontakte: When in Russia 🙂